ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเลย

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเลย
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเลย

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-16.20
ที่ตั้ง : เมือง เมืองเลย เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-3-37.00
ที่ตั้ง : ปากชม ปากชม เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-93.00
ที่ตั้ง : หนองผือ ท่าลี่ เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-3-26.00
ที่ตั้ง : ปากตม เชียงคาน เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 24-1-60.00
ที่ตั้ง : วังสะพุง วังสะพุง เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 145-3-39.00
ที่ตั้ง : วังสะพุง วังสะพุง เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29-3-67.00
ที่ตั้ง : หนองผือ ท่าลี่ เลย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-1-96.00
ที่ตั้ง : วังสะพุง วังสะพุง เลยอำเภอในจังหวัดเลย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดเลย เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดเลย ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดเลย ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดเลย